Ontdek de SIT methode voor innovatie

Design Thinking: Mag het ook anders?

Zijn we door onze focus op Design Thinking andere manieren van innoveren uit het oog verloren? Traditioneel werken we volgens een proces dat Form Follows Function wordt genoemd.  Met andere woorden, we analyseren eerst noden en vervolgens ontwikkelen we iets dat die noden invult. Onze voorkeur voor brainstorming zegt veel over de manier waarop we denken dat creativiteit werkt. En brainstorming heeft zo zijn nadelen. In sommige gevallen wordt er onvoldoende rekening gehouden met de realiteit en haalbaarheid van een project.

Terwijl iedereen droomt van new market disruption, over de volgende AirBnB en Uber; hebben de meerderheid van succesvolle innovaties betrekking op kleine verbeteringen aan producten of diensten, ook wel sustaining innovation genoemd. Het is gekend dat wanneer grote budgetten naar onderzoek en ontwikkeling gaan dat de druk om te innoveren ook verhoogt. Vaak zijn bedrijven te ongeduldig en ziet de super-innovatie nooit het daglicht.

Systematic Inventive Thinking

Een denkmethode die in sommige bedrijven wellicht beter past is SIT, of Systematic Inventive Thinking. Dit is een Function Follows Form proces. In tegenstelling tot het divergente denken binnen Design Thinking legt SIT een gesloten omgeving op. Innovatie moet gezocht worden in de manipulatie van bestaande product onderdelen en de naaste omgeving. Door het doorlopen van 5 “creativity templates” worden virtuele producten gecreëerd. En pas dan wordt gezocht naar een eventueel nut of technische haalbaarheid, gevolgd door een marktstudie en de implementatie.

De 5 creativity templates
  • Weglaten: verwijder in gedachten een belangrijk onderdeel van het product.
Copyright © 2009 Jonathan C. Hall
  • Reorganiseren: maak een onderdeel los van een product en plaats het ergens anders. Of maak een onderdeel van een proces los en laat het opduiken op een andere plaats en tijdstip.
Copyright © 2009 Jonathan C. Hall
  • Vermenigvuldigen: overdrijf een aspect en verander andere
  • Samenvoegen: verander de functie van een onderdeel of neem een functie over uit een andere context.
Copyright © 2009 Jonathan C. Hall 
  • Afhankelijkheden wijzigen: speel met onderlinge afhankelijkheden tussen productkenmerken en functie, ruimte, tijd. Je doet dit best door gebruik te maken van een inventaris van alle elementen in een tabel.

Bijkomende informatie:
http://www.sitsite.com
https://bit.ly/2dct8EY

SIT en TRIZ

SIT is een afgeleide van TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving), een methode ontwikkeld tussen 1946 en 1985 door de Russische wetenschapper en ingenieur Genrich S. Altshuller en collega’s. Altshuller ging ervan uit dat innovatie het resultaat was van principes in creativief denken. Hij bracht 40 principes in kaart onder de noemer TRIZ.

Lees meer over TRIZ op https://www.triz.org/triz/