3 Cognitieve barrières voor innovatie

1. Sociale intelligentie

Dit is hoe je contact legt met mensen en betekenisvolle relaties opbouwt. Ideeën zijn alleen waardevol als andere mensen overtuigd kunnen worden om ze te accepteren en te verspreiden. Om van creatief werk te kunnen leven, moet je mensen inspireren, motiveren en hun de waarde doen inzien van uw ideeën.

2. Reactie van angst

Dit is hoe je omgaat met angst, risico en onzekerheid. In het creatieve proces zijn de twee grootste angsten de angst voor onzekerheid en de angst om zich belachelijk te voelen. Het bewust beoefenen van bewustwording speelt een cruciale rol bij het helpen omgaan met angst zodat ze je waarneming niet verstoort en je op een zijspoor brengt.

3. Perceptie

Dit is het vermogen om de wereld op nieuwe manieren waar te nemen. Dit is cruciaal om zich nieuwe mogelijkheden te kunnen voorstellen. Over het algemeen vereist dit inspiratie en passie om het dopamine gehalte in je hersenen te verhogen, waardoor je gemakkelijker vastgeroeste patronen herkent.

Elke keer dat je brein een taak dient uit te voeren, zoekt het naar de meest efficiënte manier om die te volbrengen. Je dient uit deze tendens te breken om meer fantasierijke gedachten te bedenken.

Overwinnen van barrières & weerstand

Het overwinnen van deze drie cognitieve barrières stimuleert innovatie in de nieuwe economie. Maar telkens wanneer we grenzen verleggen en nieuwe ideeën bedenken, ondervinden we interne weerstand in het creatieve denkproces. Ook bij het verkopen van onze ideeën stuiten we op weerstand.

De reden hiervoor  is dat creativiteit en het accepteren van nieuwe ideeën en methoden verandering impliceert. Verandering is gevaarlijk omdat het gaat over een verschuiving van het bekende naar het onbekende.

Wanneer we geconfronteerd worden met verandering en onzekerheid, worden we angstig. Angst richt zich op mogelijkheden in een onbekende toekomst. Er is m.a.w. geen echte en imminente bedreiging. 

“Anxiety is practicing failure in advance.”  Seth Godin 

Seth Godin

Tijdens het creatieve proces beschermt angst ons niet tegen gevaar, maar tegen het ondernemen van grootse dingen. Uit angst komen de overdreven “wat als” -scenario’s naar voren. Ik ben er zeker van dat je bekend bent met het vermogen van je geest om worst-case scenario’s  voor te stellen wanneer ze worden geabsorbeerd in negatieve zelf-reflectie.

Creatief zijn moet je durven zijn.

Lees meer in het boek “Iconoclast” door professor neurowetenschappen Gregory Berns aan de Emory University.