Creativiteit in change management

Creatieve probleemoplossing

Vandaag de dag wordt het concurrentievoordeel behouden door meer te produceren met minder. Technologie is daarbij een onmisbaar attribuut geworden. Maar zonder een samenhangende manier om de toekomst creatiever te benaderen, zal technologie u niet redden.

In dit artikel bespreek ik de rol van kritisch denken, probleemoplossing en besluitvorming in change management. Bij JØYNING heten we dat Creative Climate Change (C3).

De essentiële houding voor effectieve verandering

Creativiteit is essentieel voor de evolutie van producten en diensten. Nieuwe ideeën veranderen een organisatie van reactief naar proactief. In plaats van achter de curve te werken laat creativiteit toe om nieuwe producten te creëren en nieuwe markten te openen.

Wie heeft de verantwoordelijkheid om creatief te zijn?

De meeste organisaties stellen één persoon of een toegewijd team verantwoordelijk voor creativiteit. Maar mensen dienen te beseffen dat iedereen over de capaciteit beschikt om creatief te denken en daar goed in kan worden. Stimuleren en trainen van creativiteit kan een echte transformatie teweeg brengen in een organisatie. Toch staat het stimuleren van creativiteit niet op de lijst van in-company opleidingen. Creativiteit trainen is zeker zo belangrijk als taallessen of het verbeteren van presentatie- en salestechnieken. Misschien wordt de term creativiteit nog té vaak geassocieerd met zijn expressieve versie of weet men niet hoe creativiteit te managen.

Hoe creativiteit managen?

Er is een misvatting dat de creatiefste mensen zonder structuur werken of rebellen zijn. Maar om bedrijfsdoelstellingen te halen en échte veranderingen door te zetten, is creativiteit nodig. De dingen dienen immers vanuit een ander (vaak een nieuw) perpectief benaderd te worden. Het is voor leiders een hele uitdaging om een cultuur te creëren waarbinnen mensen creatief kunnen zijn. Dit kan door door creatieve probleemoplossing (CPS) aan te moedigen. “C” slaat daarbij op kritisch en creatief denken; de “S” op besluitvorming. Dit laatste is vaak de moeilijkste.

Wat is de besluitvorming?

Organisaties en hun leiders moeten dagelijks beslissingen nemen. Sommigen besluiten niets te doen (de grootste fout die een bedrijf kan maken) of zijn niet in staat om een probleem vanuit een  totaal ander perspectief te benaderen. Denk maar aan Kodak en Nokia.

De beslissing om niets te doen is ook een beslissing. Besluitvorming is niets anders dan de ene optie te verkiezen boven de andere. De keuzes zijn de juiste actie, de verkeerde actie, of geen actie. Natuurlijk wilt iedereen de juiste optie kiezen. Maar zelfs als u de verkeerde actie kiest, hebt u erkend dat er een probleem is en bent u begonnen met het vinden van een oplossing.

De noodzaak om een ​​beslissing te nemen zorgt voor discussies over welke actie ondernomen moet worden. Hoe deze onzekerheid elimineren?

Wat is het oplossen van problemen?

Wanneer een probleem zich voordoet of verwacht wordt, dient u het eerst en vooral te analyseren vooraleer u een oplossing kan uitwerken. Klink logisch; bedrijven hebben deze strategie al tientallen jaren met succes toegepast, door producten te innoveren. Apple heeft dit keer op keer gedaan met zijn iPhone. Maar ondanks dat kan men zich afvragen wat het vermogen is van Apple om marktleider te blijven op de smartphone markt. Merken zoals Huawei en Samsung komen steeds vaker met even of zelfs meer innovatieve producten. Kritisch blijven denken staat daarbij centraal.

Wat is kritisch denken?

Kritisch denken is een veel zinvoller proces dan probleemoplossing. Het vereist evaluatie met behulp van persoonlijke (of organisatorische) kennis en ervaring. De situatie kan daardoor grondig verkend worden om tot een meer weloverwogen conclusie te komen die gebaseerd is op bewijs en reden.

Hoe kritisch denken op de meest creatieve manier inzetten?

  • Betrek iedereen naar het zoeken van ideeën
  • Stimuleer collaboratief denken en co-creatie door creatief leiderschap te tonen
  • Sta open voor “verschil” en ga voor meerdere perspectieven
  • Breng het creatieve pad in kaart
  • Gebruik strategieën om weerstand op de werkplek te overwinnen

Samengevat

Integreer creativiteit in verandermanagement door het een plaats te geven en het te structureren:

  • Denk kritisch na
  • Los problemen op
  • Neem beslissingen.

Ontdek hoe JØYNING u kan helpen bij het meten, faciliteren en trainen van creativiteit in uw organisatie. Bezoek joyning.com