Rolestorming @ Capgemini

Rolestroming

Rolestroming als brainstorming techniek

Aan de Capgemini Academy gebruikte ik rolestorming als brainstorming techniek om het team zoveel mogelijk pistes te laten genereren voor een probleem rond stedelijke mobiliteit.

Brainstormen is een geweldige techniek om creatief denken te inspireren en nieuwe ideeën te genereren. Maar soms blijven goede ideeën uit. Wanneer dat gebeurt, kan je rolstroming gebruiken als alternatieve brainstorming techniek.

Hulp nodig bij het brainstormen? JØYNING faciliteert het denkproces met stimulerende  brainstorming technieken. Contacteer ons.

Wat is Rolestorming?

Rolestorming is een methode om te brainstormen in groep. Het uitgangspunt is eenvoudig: brainstorm terwijl je de rol van een andere persoon speelt. Rolestorming vereist dat deelnemers in de huid van iemand anders stappen, soms fictieve personen. Deze ervaring stelt hen in staat om op een nieuwe manier over het probleem of de opportuniteit na te denken – en vaak om nieuwe en creatieve ideeën te bedenken.

Type rollen

Er zijn verschillende manieren om iemand anders te laten “zijn” en elk heeft zijn eigen voor- en nadelen. Het is mogelijk om met verschillende benaderingen te experimenteren om dingen fris en interessant te houden.Rollen zijn opgebouwd rond verschillende persona’s. Deze kunnen zeer verschillend zijn:

  • Een moeilijke of veeleisende klant;
  • Een lid van het management;
  • Een historisch figuur  met een sterke reputatie voor een bepaald soort denken;
  • Een fictieve figuur;
  • Een superheld of super schurk met super krachten.

Deelnemers kunnen allemaal dezelfde persona kiezen of er zelf een bedenken. Ze kunnen individueel of i groep werken. Ze kunnen gevraagd worden om vanuit hun persona te acteren, of enkel om te denken zoals hun persona.

Regels

Terwijl brainstormen een proces is, is rolestorming meer een spel. In sommige opzichten maakt dit het eenvoudiger om samen te denken en zich aan de spelregels te houden. Enkele regels die je in acht moet nemen:

  • Beslis welke rol iedereen zal spelen.
  • Beschrijf de persoonlijke kwaliteiten en motivaties van hun personage.
  • Noem de sterke en zwakke punten van hun karakter.
  • Vermijd het verwijzen naar echte omstandigheden of beperkingen; het doel van de oefening is om de alledaagse problemen te omzeilen en creatieve ideeën te bedenken die niet verwijzen naar budget, personeel of tijd.

Meer lezen over creativiteit?