Starten met visuele notities

Visueel leren noteren

Visueel notities nemen, ook wel “sketchnoting” genoemd, is een manier om snel en efficiënt de richtlijnen tijdens een presentatie of vergadering neer te zetten op papier. Indien je visuele notities gaat publiceren voor een groter publiek, dienen deze soms punchy en aantrekkelijk te zijn. Dan kan je best een professionele tekenaar onder de arm nemen. Maar voor eigen notities of notities die enkel binnen de organisatie worden uitgewisseld, is tekentalent minder van belang. Met enkele basis technieken en eenvoudige elementen kan je al aan de slag.

De grootste uitdaging bij visueel noteren ligt niet bij tekentalent maar bij actieve interpretatie, essentie en inhoudelijk structureel inzicht.

Visuele notitie gemaakt door Sven Nijs op 2018 SuperNova beurs te Antwerpen.
©Sven Nijs – Visuele notitie gemaakt op de 2018 SuperNova beurs te Antwerpen.

Actieve interpretatie

Tijdens een vergadering of een presentatie is het onmogelijk alles te noteren. Het is noodzakelijk de inhoud juist te interpreteren en de grote lijnen van de details te onderscheiden. Neem daarom steeds de agenda of het onderwerp op voorhand door.

De essentie

Essentie slaat op het eruit laten springen van de belangrijkste lijnen en details. Dit kan door gebruik te maken van enkele grafische tricks zoals vette tekst, stippellijnen en dikke volle lijnen. Of door iconen en kleur te gebruiken.

Inhoudelijk structureel inzicht

Zowel het onderwerp als de structuur van de presentatie of de vergadering zijn van belang voor pagina indeling.
Start u in de bovenhoek of in het midden van de pagina?
Welke dingen tekent u naast elkaar en welke verder af? Plaatsing is immers belangrijk om ideeën grafisch met elkaar in verband te kunnen brengen.
Hoe zijn ideeën gelinkt? Niet?; Onderling?; Of als deel van een lineair proces? Voor geïsoleerde ideeën gebruik u best gesloten containers of laat u witruimte tussen de ideeën. Voor connecties kan je o.a. lijnen, pijlen en nummering gebruiken.

Esthetische aspect

Eenvoud primeert boven esthetiek, tenzij je de hele notitie op een later moment kan hertekenen. Enkel het minimum is nodig om een idee verstaanbaar te maken. Verlies dus geen tijd met onnodige details.

  • Wissel voldoende af tussen grootte en stijlen.
  • Gebruik minimum 2 lettertypes.
  • Gebruik een eenvoudige set van iconen om inhoud eruit te laten springen.
  • Gebruik weinig kleur. Kleur trekt aandacht en deze mag niet gaan naar niet-essentiële dingen. Het beste resultaat bekom je met één steunkleur. Kleur kan je naderhand aanbrengen zodat je geen tijd verliest met wisselen van stiften.

Starten met visuele notities?
Volg een initiatieles bij JØYNING, individueel of in groep.